Вхiд

В якому місяці потрібно призупинити та поновити нарахування амортизації?

 

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нарахування амортизації на основні засоби визначено у Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, та Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку основних засобів суб'єктів державного сектору, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 23.01.2015 № 11.

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання об'єкта основних засобів.

Строк корисного використання (експлуатації) - очікуваний період у часі, протягом якого активи будуть використовуватися суб’єктом державного сектору або з їх використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний суб’єктом державного сектору обсяг продукції (робіт, послуг).

Строк корисного використання основного засобу встановлюється з введення його в експлуатацію.

Нарахування амортизації призупиняється у випадках вилучення основного засобу з експлуатації у зв'язку з проведенням реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання або консервації.

У зазначених нормативних документах, зокрема визначено місяць призупинення та поновлення нарахування амортизації.

Так, нарахування амортизації призупиняється у місяці вилучення основного засобу з експлуатації.

Тобто, якщо основний засіб передано в ремонт структурному підрозділу установи або сторонній організації 05 травня, то нарахування амортизації здійснюється за 5 місяців включно.

Дата вилучення основного засобу з експлуатації зазначається в Акті передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818 та застосовується для оформлення господарських операцій з передачі основних засобів на ремонт, реконструкцію чи модернізацію.

Починається нарахування амортизації після проведення ремонту, модернізації, добудови з місяця, наступного після місяці введення основного засобу в експлуатацію.

Якщо основний засіб отримано з ремонту та введено в експлуатацію 11 листопада, то нарахування амортизації починається з грудня місяця.

Дата введення в експлуатацію зазначається в Акті приймання відремонтованих, реконструйованих та модернізованих основних засобів.

Однак, якщо ремонт основного засобу розпочався, наприклад 05 травня, а введення в експлуатацію після ремонту відбулося 28 травня, то у таких випадках нарахування амортизації не призупиняється.


Повернутись до списку консультацій