Вхiд
 +38 (096) 144-39-67
  
 +38 (066) 565-25-54

Який субрахунок бухгалтерського обліку необхідно застосувати при отримані коштів загального фонду, якщо основний засіб був придбаний за КЕКВ 2210?

 

Відповідно до Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, рахунок 54 “Цільове фінансування” призначений для обліку та узагальнення інформації про наявність та рух, зокрема коштів, які спрямовуються на придбання необоротних активів.

В Рекомендаціях зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та витрат з кодами бюджетної класифікації (лист Міністерства фінансів України від 30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851) субрахунку бухгалтерського обліку 5411 “Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів” відповідають, зокрема коди економічної класифікації видатків 2210 “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” в частині придбання інших необоротних матеріальних активів.

Тобто, згідно з Типовою кореспонденцією субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219, отримання цільового фінансування для придбання основних засобів (незалежно за яким кодом економічної класифікації видатків чи 2210 чи 3110 запланована закупівля) робиться бухгалтерське проведення (пункт 1.1) за дебетом субрахунку 2313 “Реєстраційні рахунки” та кредитом субрахунку 5411 “Цільове фінансування розпорядників бюджетних коштів”.


Повернутись до списку консультацій