Вхiд
 +38 (096) 144-39-67
  
 +38 (066) 565-25-54

Чи потрібно при передачі будівлі передавати і земельну ділянку, на якій вона розташована?

 

Відповідно до статті 79 Земельного кодексу України (далі Кодекс) земельна ділянка - це частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Право власності на земельну ділянку розповсюджується на простір, що знаходиться над та під поверхнею ділянки на висоту і на глибину, необхідні для зведення житлових, виробничих та інших будівель і споруд.

У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 №1202, визначено, що земельна ділянка відноситься до складу основних засобів бюджетної установи.

Згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203, земельні ділянки обліковуються на субрахунку 1011 «Земельні ділянки»;.

Статтею 120 Кодексу визначено, що у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення.

Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об'єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.

Тобто, у разі передачі бюджетною установою будинку чи споруди іншій бюджетній установі, передається також і земельна ділянка, на якій вони розташовані.

Для оформлення господарських операцій з отримання та передачі основних засобів, а також для передачі основних засобів покупцю у разі їх відчуження застосовується Акт приймання-передачі основних засобів, типова форма якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 13.09.2016 № 818.


Повернутись до списку консультацій