Вхiд

Передача основних засобів, які були введені в експлуатацію до 2017 року.

 

Які бухгалтерські записи потрібно здійснити при передачі основних засобів, які були введені в експлуатацію до 2017 року, за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності у 2018 році (коригування суми внесеного капіталу не проводилося)?

У випадку передачі основних засобів в межах одного органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, то така операція розглядається як внутрівідомче переміщення активів.

Передача основного засобу за операціями з внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, згідно з пунктом 1.13 Типової кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов'язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 №1219.

Відповідно до пункту 5 розділу IV Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12.10.2010 № 1202, нарахування амортизації припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття об'єкта основних засобів.

Для прикладу візьмемо основний засіб введений в експлуатацію в 2015 році, первісна вартість становить 15000 грн., амортизація нарахована до 2017 року – 3000 грн., амортизація нарахована за 2017 рік – 1500 грн. Річна сума амортизації складає 1500 грн.

Тобто на 01.01.2018 на субрахунках бухгалтерського обліку склалися такі залишки: 1014 – 15000 грн., 1411 – 4500 грн., 5111 – 12000 грн., 5512 – 1500 грн.

Зазначений основний засіб передається 05. 11.2018.

Спочатку установі, яка передає основний засіб, потрібно нарахувати амортизацію на нього за фактичні місяці використання, включаючи місяць вибуття.

В бухгалтерському обліку зазначена операція відображається за дебетом субрахунку 8014 (8114) «Амортизація» та кредитом субрахунку 1411 «Знос основних засобів» у сумі 1375 грн. (1500/12*11).

Потім відображається передача:

- вартість основного засобу:

Дт 5111 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів”

Кт 1014 «Машини та обладнання» в сумі 12000 грн.,

оскільки, основний засіб був введений в експлуатацію до 2017 року і коригування внесеного капіталу на суму зносу, нарахованого до 01.01.2017 року, не було здійснено, та враховуючи, що на субрахунок 5111 “Внесений капітал розпорядників бюджетних коштів” станом на 01.01.2017 року було перенесено суму залишкової вартості об'єкта з субрахунку 401 “Фонд у необоротних активах за їх видами»;

- сума амортизації, нарахованої у минулих роках:

до 01.01.2017 року у сумі 3000 грн.

Дт 1411 «Знос основних засобів»

Кт 1014 «Машини та обладнання»;

- сума амортизації, нарахованої за 2017 рік у сумі 1500 грн.

Дт 1411 «Знос основних засобів»

Кт 5512 “Накопичені фінансові результати виконання кошторису”;

- сума амортизації, нарахованої за 11 місяців використання в 2018 році у сумі 1375 грн.

Дт 1411 «Знос основних засобів»

Кт 8014 (8114) «Амортизація».


Повернутись до списку консультацій