Вхiд
 +38 (096) 144-39-67
  
 +38 (066) 565-25-54

Платформа моделювання технологічних процесів (ПМТП)

програми для держустанов

Українська Система ПМТП використовує сучасні технологічні підходи до розробки, тому вона реалізована в архітектурі трирівневого “клієнт-сервера” з використанням хмарних сервісів. Такий підхід дозволяє отримати більше можливостей, зберігаючи цілісність даних. Користувачі мають можливість працювати з системою на власних серверах, в приватній чи публічній хмарі.

ПМТП побудована з набору модулів, які дозволяють охопити облікові завдання як бюджетних установ різних типів, так і комунальних, комунальних неприбуткових підприємств, закладів освіти, санаторіїв тощо. Архітектура "клієнт-сервер" дозволяє використовувати в якості СКБД PostgreSQL, а в якості операційної системи для сервера,- Linux чи Windows на вибір.

До складу системи входять модулі: Бухгалтерія, Заробітна плата, Фінансування, Персонал, Склад, Консолідація, Документообіг, Громадське харчування, Навчальний заклад, Автотранспорт.

Бухгалтерський облік у бюджетній установі

Для бухгалтера бюджетної установи важливо, щоб програма максимально відповідала законодавчим нормам ведення бухгалтерського обліку. Також у програмі повинні бути вже налаштовані усі стандартизовані шаблони, форми документів та звітів. Обрані нами системи вже відповідають вказаним вище вимогам. Використовуючи одну з програм, бухгалтер зможе комплексно вести облік в організації, формувати кошторис витрат, вести облік ОЗ та МНА, проводити інвентаризацію, проводити господарські операції, вести облік зобов'язань готувати документи та звіти (квартальні та річні).

Використання інформаційних технологій у фінансовій галузі зробило значний внесок у розвиток бухгалтерського обліку. На сьогоднішній день бухгалтерські програми широко використовуються у різних галузях, включаючи виробництво, середній і малий бізнес, а також неприбуткові організації. Автоматизація бухгалтерського обліку не лише спрощує та прискорює роботу бухгалтера, але й надає власникам та керівництву актуальну інформацію для своєчасного та ефективного управління.

Модуль Бухгалтерія дозволяє створювати фінансові звіти, використовуючи технологію "хмари". Як користувачу, вам достатньо лише увійти в систему, і ви зможете працювати в режимі онлайн, розв'язуючи поточні завдання без прив'язки до конкретного робочого місця.

Наше рішення надає можливість бухгалтеру працювати в єдиною базі даних і об'єднує різні бухгалтерські завдання:

 • Господарські операції;
 • Картотеки матеріальних об'єктів;
 • Залишки матеріальних цінностей;
 • Залишки коштів на рахунках;
 • Дебіторська та кредиторська заборгованості;
 • Переоцінки валютних активів і пасивів;
 • Контрагенти;
 • Кошториси;
 • План рахунків;
 • Матеріально-відповідальні особи;
 • Номенклатор товарів і послуг.

Модуль дозволяє вести роботу з різними документами, які вам потрібні в повсякденній діяльності з контрагентами. Використовуйте як готові шаблони документів, так і налаштовуйте свої. Це дає можливість прискорити і одночасно спростити роботу бухгалтера. Формуйте, зберігайте, відпрацьовуйте в єдиній базі:

 • Платіжні документи;
 • Внутрішні документи;
 • Журнал платежів;
 • Товарні документи;
 • Вхідні договори;
 • Посвідчення про відрядження;
 • Акти комплектування/розукомплектування;
 • Журнал платежів;
 • Вхідні податкові накладні;
 • Авансові звіти.

Платформа моделювання технологічних процесів інтегрується з різними програмами для здачі електронної звітності. У системі можлива масового експорту в xml-форматі. Функціонал надає можливість використовувати готові шаблони звітів, а інтеграція з графічними редакторами забезпечує створення нових звітів, які відображають облікову політику вашої компанії. Ваші дані захищені завдяки надійному алгоритму шифрування, який повністю виключає можливість витоку інформації. Збір і зберігання інформації за всіма господарськими операціями компанії дозволяє організації приймати ефективні та своєчасні управлінські рішення. Платформа полегшує трудомісткий процес здачі періодичної звітності (місячної, квартальної, річний) і дозволяє формувати:

 • Відомості аналітичного обліку;
 • Аналіз рахунків;
 • Накопичувальні аналітичні дані за рахунками;
 • Вкладний аркуш касової книги;
 • Головну книгу;
 • Касову книгу;
 • Оборотний баланс;
 • Оборотну відомість за розрахунками з дебіторами і кредиторами;
 • Оборотну відомість руху коштів по рахунках;
 • Оборотну відомість руху матеріальних цінностей;
 • Оборотну відомість руху коштів по аналітичним рахункам в розрізі рахунків, матеріально-відповідальних осіб, матеріальних цінностей в кількісному вираженні із зазначенням суми, числа, місяця і року.

Оскільки всі модулі працюють з одним сервером додатків та однією базою, це дає змогу об’єднувати окремі модулі, наприклад, Бухгалтерія, Персонал, Заробітна плата, Склад в одну єдину облікову систему.

Матеріально-технічне забезпечення та складський облік

Установам державного сектору усі операції щодо придбання товарів та послуг потрібно фіксувати та вести облік суппутніх документів. У системах зручно вести облік товарно-матеріальних цінностей та запасів організації їх надходжень, переміщення та вибуття. Системи автоматизації дозволяють фіксувати усі договірні документи з постачальниками, накладні, акти виконаних робіт. З систем можна сформувати оборотні відомості руху ТМЦ у розрізі рахунків та матеріально-відповідальних осіб.

Управління запасами в організації може бути не простою задачею і потребувати систем автоматизації обліку. Адже в бюджетних установах зазвичай досить об’ємний матеріальний фонд та інтенсивний рух об’єктів.

Наша Платформа дозволяє забезпечувати управління складською логістикою, запасами, реалізацією товарів і послуг в різних масштабах. Рішення побудоване на базі хмарної платформи і має функції, які дозволяють об'єднати в єдиній базі даних складський облік товарів, в розрізі характеристик і функцій:

 • номенклатури;
 • обліку партій;
 • штрих-кодів товарів;
 • обліку термінів придатності;
 • обліку упаковок, серій, тари;
 • кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД;
 • можливість обліку медикаментів і запчастин;
 • облік первинних документів (вхідних/вихідних);
 • ведення договорів, в т.ч. з розбивкою на етапи і додаткові положення;
 • створення пов'язаних ланцюжків документів;
 • формування рахунків на оплату з можливістю відправки електронної версії рахунку на e-mail контрагента прямо з програми;
 • застосування знижок;
 • контроль оплат;
 • облік повернення товарів;
 • резервування товару;
 • формування відомості товарних запасів;
 • моніторинг наявності на складах;
 • проведення інвентаризації;
 • формування журналу товарних операцій;
 • акти комплектації для виробничих завдань.

Складський облік товарів в системі має можливість інтеграції з іншими модулями системи, а при інтеграції з торгово-касовим обладнанням (ваги, сканери штрих-кодів, POS-термінали, касові апарати, фіскальні реєстратори) можливе створення системи, що дозволяє автоматизувати точки продажів. Використовуйте різне обладнання для друку етикеток, зважування, сканування товару. Поєднуючи бізнес-процеси, в інтеграції з модулем "Бухгалтерія", можна автоматично відображати інформацію в бухгалтерському обліку про оприбуткування, реалізацію та списання товарів зі складу, розрахунки з постачальниками.

Аналітика даних в режимі онлайн, швидка побудова звітів, контроль цілісності даних дають своєчасну управлінську інформацію, керівництву організації і комірникам. Використання для побудови звітів зовнішніх графічних редакторів дають можливість розробляти і доповнювати, здавалося б просту програму, широким переліком звітів, які в повній мірі відображають ключові бізнес-процеси саме вашої організації. У базовій поставці користувачеві пропонуються наступні звіти:

 • звіт за виписаними накладними;
 • звіт за рахунками на оплату;
 • звіт за актами виконаних робіт;
 • звіти по платіжним і товарних документам, в розрізі надходження, переміщення, залишків і запасів;
 • відомість по товарах за певний період;
 • акти списання матеріальних цінностей.

Розрахунок зарплати працівників бюджетних організацій

Заробітна плата в бюджеті складається з багатьох складових, які потрібно обов'язково враховувати: посадовий оклад або ставка, надбавки, доплати, премії та матеріальна допомога. Обравши одну з поданих вище програм, бухгалтеру по заробітній платі буде легко нараховувати зарплату працівникам бюджетної установи, адже ці системи повністю відповідають нормам законодавства. Усі особові рахунки працівників будуть у повному порядку, нарахування та утримання розраховуватимуться автоматично на підставі даних особових рахунків. Проводити індексацію заробітної плати буде значно простіше, а історія змін назавжди збережеться у базі даних. Облік лікарняних, відпусток, пільг та інших виплат відповідно до законодавства. Усі необхідні типові форми та звіти можна сформувати із системи.

Використання програмного забезпечення ПМТП для розрахунку заробітної плати істотно спрощує роботу бухгалтера. Враховуючи сучасні тенденції, використання інформаційних систем для розрахунку заробітної плати, ми розробили рішення, яке не тільки дозволяє проводити нарахування співробітникам, але й постійно оновлюється відповідно до актуальних змін у законодавстві. Працюючи в системі, бухгалтер може вести облік бюджету заробітної плати, посадових окладів, внесків/утримань по організації тощо.

Програма для розрахунку зарплати від нашої Платформи буде корисна, як невеликим організаціям в штаті яких не велика кількість співробітників, так і великим, які має філії по всій Україні. Крім того онлайн доступ до системи можливий з будь-якої точки країни, де є інтернет.

Функціональні можливості модуля заробітна плата:

 • облік особових рахунків співробітників;
 • формування табеля робочого часу;
 • розрахунок заробітної плати, на основі табеля, в тому числі за нормами робочого часу і виробітку;
 • нарахування на підставі подорожніх листів;
 • облік наказів на оплату праці;
 • облік усіх видів відпусток;
 • облік усіх видів відрахувань, податків і утримань;
 • індексація заробітної плати;
 • підготовка та друк документів (довідки, лікарняні, ВКО та інші);
 • підготовка і формування звітів.

Програма для обчислення заробітної плати дозволяє проводити розрахунок різних видів оплати праці, таких як погодинна, відрядна, розрядна тощо. Вона враховує час, в який працівник відпрацював або не відпрацював, а також враховує відпустки та лікарняні. При розрахунку програма автоматично визначає всі необхідні податки та відрахування у пенсійний фонд. У цій системі можливий розрахунок заробітної плати на основі стажу, різних видів стажу та рівня кваліфікації співробітників.

Автоматизація розрахунку заробітної плати надає можливість ефективно планувати та контролювати всі виплати працівникам підприємства. Ви зможете проводити розрахунки своєчасно і уникати відтермінованих платежів та заборгованостей у заробітній платі. Усі персональні облікові записи співробітників завжди будуть у належному порядку.

Працюючи з системою ви без проблем зможете знайти потрібну інформацію завдяки зручній вибірці за параметрами і сформувати звітні документи, за готовими шаблонами або налаштувати нові під індивідуальні завдання установи. За підсумками місяця, кварталу або року можете проводити аналіз продуктивності праці, використовуючи аналітику програми. Крім того, вам буде просто оформляти потрібні звіти з урахуванням порядку їх подачі у відповідні контролюючі органи.

В системі вже є всі стандартні шаблони звітів:

 • Об'єднана звітність з ПДФО та ЄСВ;
 • Форма 4ф - ФСС з ТВП;
 • 5-й меморіальний ордер;
 • Звіт із праці (Форма № 1-ПВ місячна, квартальна);
 • Резерв відпусток;
 • Табель обліку робочого часу (Типова форма № П-5);
 • Табель робочого часу розгорнутий;
 • Протокол комісії ФСС;
 • Розрахункова відомість;
 • Розрахунково-платіжна відомість (Форма № 49);
 • Відомість на виплату готівки (платіжна відомість);
 • Відомість за видами оплат;
 • Розрахункові листи (на оплату відпустки/лікарняного);
 • Видатковий касовий ордер;
 • Довідка про доходи (в тому числі для субсидії);
 • Звіт про відрахування за виконавчими листами;
 • Історія змін постійних виплат;
 • Список співробітників (особові рахунки);
 • Фонд оплати праці;
 • Статистичні звіти та інші.

Облік персоналу бюджетної організації

Завдяки використанню програмного забезпечення кадровий облік в організації буде в повному порядку. Підготовка наказів по підприємству буде займати лічені хвилини, адже у системах вже є готовий перелік типів наказів по персоналу, а також їх стандартизованих друкованих форм. Ви зможете формувати штатний розклад організації з використанням вже налаштованих складових окладу, розрядів, схем роботи, стажу та вислуг.

Рішення дозволяє комплексно автоматизувати всі процеси організації щодо управління персоналом. Застосування системи значно покращує ефективність і якість роботи відділу кадрів і полегшує HRM-процеси організації, в тому числі процес підбору персоналу, мотивації, підвищення кваліфікації. Система управління персоналом Платформи працює з використанням хмарних технологій, тому ви можете працювати як в офісі так і онлайн за межами місця роботи.

Підбір персоналу:

 • облік всіх актуальних вакансій, з відображенням кількості претендентів на посаду;
 • заповнення анкет потенційними співробітниками з можливістю їх друку;
 • формування списку анкет претендентів згідно з обраними умовами;
 • автоматизація процесу оформлення на вакантну посаду кадрів на підставі вже наявних в базі резюме;

Кадровий облік

 • створення штатного розкладу персоналу із зазначенням умов прийому, схеми роботи, розміру ставки, окладу і його складу, а також інших даних;
 • ведення особових рахунків співробітників;
 • ведення різних типів стажу за співробітниками із зазначенням загального досвіду роботи та різних типів пільг;
 • ведення історії всіх переміщень персоналу і актуалізація штатного розкладу на обрану дату;
 • створення зразків стандартних наказів по компанії і підготовка на їх основі фактичних наказів (прийом, звільнення, переміщення по організації, або підвищення на посаді, відпустка та ін.). Можливість друку наказів в звичайному текстовому варіанті і у вигляді стандартних форм (форма розпорядження на відпустку і т.д.);
 • виконання переміщення співробітників як усередині підрозділів так і на рівні компанії, оформленням на роботу, звільнення, виведення зі штату, надання відпустки і т.п. Дані по персоналу автоматично фіксуються в історії призначень і переміщень, яка зберігається і завжди доступна у системі;
 • формування табеля робочого часу, з урахуванням лікарняних, періоду відпусток і святкових днів.
 • ведення обліку інформації про освіту, підвищення кваліфікації, навчання або атестації працівників із зазначенням супутнього пакета документів;
 • ведення обліку військовозобов'язаних із зазначенням звання, категорії і посади.

Платформа дає можливість формувати різні звіти з урахуванням відібраних співробітників за різними параметрами. Крім стандартних звітів в системі можна створювати додаткові шаблони документів з урахуванням кадрової політики організації. Налаштовані користувачем звіти зберігаються в системі і при подальшому їх формуванні можна просто вказати назву документа.

В системі вже доступні шаблони таких звітів:

 • Накази по особовому складу (Типова форма № П-1)
 • Наказ про припинення трудового договору (Типова форма № П-4)
 • Наказ про надання відпустки (Типова форма № П-3)
 • Особова картка працівника (Типова форма № П-2)
 • Табель обліку робочого часу (Типова форма № П-5)
 • Типова Форма 6-ПВ
 • Типова Форма 9-ДС
 • Звіт співробітника
 • Звіт за відпустками, графік надання відпусток
 • Штатний розклад
 • Звіт про стаж роботи
 • Рух співробітників

Використовуючи автоматизовану систему обліку робочого часу і персоналу ви економите свій час і людські ресурси, підвищуєте трудову дисципліну і зменшуєте ризик втрати ділової інформації.

Є висока ступінь інтеграції даного модуля з модулем «Заробітна плата». Будь які маніпуляції з шатним розписом та особовими рахунками в модулі «Персонал» будуть відображені в «Заробітній платі». Обидва модулі мають загальну структуру штатного розпису наказів, документів табелю, нарахувань та утримань. Таким чином за рахунок єдиної бази зникає потреба дублювати інформацію в кількох різних продуктах, а кожен працівник зосереджений саме на своєму робочому процесі.

Розподілення бюджетного фінансування

Даний інструмент дозволить автоматизувати процеси по розподілу бюджетних коштів загального та спеціального фондів. Розпорядникам бюджетного фінансування буде простіше проводити операції з фінансування підвідомчих установ. У системах можна налаштувати ієрархію структури розподілення коштів, автоматично розподіляти відкриті асигнування за вказаними правилами, контролювати перевищення сум у кошторисі та асигнуваннях, аналізувати дані фактичного та запланованого фінансування. За результатами роботи з програми можливо сформувати звіти, які відповідають затвердженим законодавчим нормам.

Консолідація бюджетної та фінансової звітності

Контролюючі суб'єкти державного сектору — це головні розпорядники бюджетних коштів та розпорядники нижчого рівня, мають конролювати виконання вимог законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та складання бюджетної звітності підпорядкованими бюджетними організаціями. Завдяки зручному інструменту представлених систем, дані процеси будь проводитись в автоматичному режимі. Підзвітні організації зможуть подавати періодичні фінансові та бюджетні звіти у контролюючі організації, а система дозволить швидко перевіряти, упорядковувати та подавати усі отримані дані у вигляді підсумкових зведених звітів. Використання однієї з систем дозволить контролюючим організаціям та управлінням оперативно координувати роботу щодо складання звітності одержувачами бюджетних коштів.